Publications

CFP: “Aesthetic War”, vol. 67 (4/2022)

Art and aesthetics play a major role in the arenas of political conflicts and struggles. Olga Lagutenko, Andrii Markovskyi, and Adrian Mróz invite researchers to contribute to an upcoming volume of The Polish Journal of Aesthetics on the subject of "aesthetic war".

Submission deadline: June 30, 2022.

Journal Articles

 1. Mróz, A., Hermeneutyka artystyczna, [w:] Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym, N. Brylowska, A. Pekaniec (red.), Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 2015, s. 147-158.

 2. Mróz, A., Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję, [w:] Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym, Ł. Rogowski (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych 2016, s. 89-98.

 3. Mróz, A., Imagined Hierarchies as Conditionals of Gender in Aesthetics, “The Polish Journal of Aesthetics”, 41(2), 2016, s. 135-154. (DOI: https://doi.org/10.19205/41.16.7).

 4. Mróz, A., Pełka, K., Obuszewski, M., Warzocha, P., Problem złożoności relacji człowiek-maszyna w kontekście technologii cyfrowych, “Preteksty”, 1, 2017, s. 22-33.

 5. Mróz, A., The Post of Post-Truth in Post-Media. About Socio-Situational Dynamic Information, “Kultura i Historia”, 32(2), 2018, s. 23-37.

 6. Mróz, A., The Emotivism of Law. Systematic Irrationality, Imagined Orders, and the Spirit of Decision Making, “Studia Humana”, 7(4), 2018, s. 16-29. (DOI: https://doi.org/10.2478/sh-2018-0020)

 7. Mróz, A., Filtration Failure: On Selection for Societal Sanity, “Kultura i Historia”, 34(2), 2018, s. 72-89.

 8. Mróz, A., A Stieglerianesque Critique of Transhumanisms: On Narratives and Neganthropocene, “Magazyn Internetowy Hybris”, 46(3), 2019, s. 138-159.

 9. Mróz, A. Inność a Tożsamość: Estetyka mężczyzn w obliczu toksycznej męskości, “Kultura i Historia”, 35(1), 2019, s. 75-90.

 10. Mróz, A. Aesthetic Dissonance. On Behavior, Values, and Experience through New Media, Magazyn Internetowy Hybris", 47(4), 2019, s. 1-21.

 11. Mróz, A. The Pharmacological Significance of Mechanical Intelligence and Artificial Stupidity, “Kultura i Historia”, 36(2), 2019, s. 17-40.

 12. Mróz, A. Towards Behavioral Aesthetics, “The Polish Journal of Aesthetics”, 52(1), 2019, s. 95-111. (DOI: https://doi.org/10.19205/52.19.5).

 13. Mróz, A. Gry wideo a sztuka: ciało, ból i deprywacja sensoryczna, “Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki”, 6, 2019, article 10.

 14. Mróz, A. Superinteligentny Lewiatan: Zarys problemu autonomii człowieka a autonomizacji urządzeń, "Kultura i Historia", 37(1), 2020, s. 1-18.

 15. Mróz, A. Behaving, Mattering, and Habits Called Aesthetics Part 1: Theoretical Navigation, "The Polish Journal of Aesthetics", 57(2), 2020, p. 57-75

 16. Mróz, A. Behaving, Mattering, and Habits Called Aesthetics Part 2: Theoretical Cays of Phenomenologically Making-Sense, "The Polish Journal of Aesthetics", 57(2), 2020, p. 77-102.

 17. Mróz, A. O czytaniu zapisu muzycznego. Krytyka wybranego badania z zakresu okulografii, "Kultura i Historia, 38(2), 2020, p. 1-15.

 18. Mróz, A. The "Work" of Art: Stanisław Brzozowski and Bernard Stiegler, "Humanities and Social Sciences", 28(3), 2021, p. 38-48.

 19. Mróz, A. The Bullshit Artist: Mystification and Mystagogy, "The Polish Journal of Aesthetics" 63(4), 2021, p. 97-122.

Editor of Volumes:

 1. Behavioral Aesthetics. Techne – Desire – Savoir-faire. Daniel Ross and Adrian Mroz (Eds.). The Polish Journal of Aesthetics No. 52 (1/2019)

 2. New Materialism: The Mattering of the Arts, Crafts, and Aesthetics. Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen, and Adrian Mróz (Eds.). The Polish Journal of Aesthetics No. 57 (2/2020).

 3. Bullshit Art. Thorsten Botz-Bornstein and Adrian Mróz (Eds.). The Polish Journal of Aesthetics No. 63 (4/2021)

Translations

 1. Language Editor for: Rockschool Guitar, Bass, Drums 2006-2012 Sylabus. (rockschool sylabus gitary, basu i perkusji)

 2. Translator for https://www.jestpozytywnie.pl/ (NETONET Marcin Radoń, 2015-2016)

 3. Galard, J., An Art to the Bone, A. Mróz (trans.), “The Polish Journal of Aesthetics”, 52(1), 2019, p. 113-115.

 4. Galard, J., The Poetics of Conduct, A. Mróz (trans.), “The Polish Journal of Aesthetics”, 52(1), 2019, p. 117-126 .

 5. Delalande, F. The Invention of Sound, A. Mróz (trans.), “MusiMid”, 1(1), 2020, p. 71-81.